Han van Sraaten

Centauren en de wereld.

 

 

Han van Straaten

Han van Straaten is astroloog, econoom en talentencoach. Hij wijdt zich de laatste 20 jaar aan het adviseren en begeleiden van personen en organisaties die hun potentieel optimaal willen ontwikkelen. Daarvoor geeft hij consulten, cursussen, lezingen, trainingen en geeft maandelijks een email-nieuwsbrief uit.

In de 21e eeuw worden we geconfronteerd met een vrijwel niet meer te bevatten informatiestroom. Parallel daaraan wordt ook een toenemende stroom nieuwe objecten in de ruimte ontdekt. Alleen al in ons zonnestelsel bevinden zich naar schatting 44.000 centauren met een diameter groter dan een kilometer. Terwijl astrologen nog bezig zijn de eerste drie gevonden centauren Cheiron, Pholus en Nessus astrologisch in kaart te brengen, staan legioenen nieuwe kosmische boodschappers als het ware voor de deur te trappelen om binnen gelaten te worden.

In deze lezing zal onderzocht worden of de centauren Cheiron, Pholus en Nessus een ruimere invloed hebben dan alleen de persoonlijke horoscoop. In hoeverre zijn invloeden van deze centauren terug te vinden in landenhoroscopen, bedrijven of klimaatveranderingen? Worden politieke leiders (onbewust) beïnvloed door deze centauren? Vinden we ze terug in grote natuurrampen? Ook wordt de vertaalslag gemaakt naar de betekenis hiervan voor de persoonlijke horoscoop..

Website: www.astro-econoom.nl