Adrie van de Ven

De schildklier en de medische astrologie.

 

Adrie van der Ven

Adrie van der Ven is meer dan 30 jaar astroloog en therapeut van beroep en tevens docent natuurgeneeskunde. Hij brengt ziekte in een holistisch perspectief met energetische achtergronden, psychosomatiek en praktische natuurgeneeskunde. Hij heeft een praktijk in Amsterdam West.

De schildklier speelt een cruciale rol in de celstofwisseling en het levenstempo. Een disbalans grijpt stevig aan op het lichaam maar werkt ook door in de emotionele beleving. De schildklier speelt een rol in het zelfreflecterend vermogen toch is de grens met psychiatrie soms maar flinterdun. Het lijkt een van die ziektes die eerder toe dan afnemen.

Klassiek gezien valt de schilklier onder Stier echter individuele factoren zijn sterk van invloed. We analyseren psychosomatische achtergronden en komen tot adequate middelen of therapie ter ondersteuning. Voorbeeldhoroscopen illustreren de theorie. De horoscoop zowel radix als progressie vormen een uitmuntend medium om persoonlijke achtergronden te analyseren en bieden wezenlijke aangrijpingspunten tot herstel.

Website: www.adrievanderven.nl; email: a3vdv@xs4all.nl