Wij zijn een stichting “stichting Nederlands Astrologen Congres” en we werken  vanuit een idealistische basis met als doelstelling om de astrologie, in al haar facetten te verbreiden en te bevorderen.
En dat doen we door elk jaar een congres te organiseren.  Dat congres noemen we Astrologia Omnis.

Astrtologie Omnis biedt een podium aan serieuze astrologen die, elk vanuit hun eigen richting of stroming, oude en nieuwe technieken bieden, naast zowel heel concrete als spirituele benaderingen,  zodat u als deelnemer tal van aanknopingspunten krijgt en vooral ook het nodige houvast in deze spannende tijden. Astrologie is een springlevende, zichzelf steeds vernieuwende traditie die uit de oudste tijden stamt, rijk is aan ervaringen en creatief en verantwoord de nieuwste ontwikkelingen in zich opneemt.

 

Er is, elk jaar, een uitgebreide  boekenstand, verzorgd door: Uitgeverij Hajefa uit Zoetermeer.
 

 

Disclaimer:

© Copyright 2012  Hoewel deze site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, wordt geen garantie gegeven dat de op deze site gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is.De Stichting Nederlands Astrologen Congres is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.