Het congresthema 2018

Met astrologie de wereld brgrijpen.”

Met astrologie de wereld begrijpen.
Astrologie is een taal die niet alleen overal ter wereld gesproken wordt, het is ook een taal die iets over de wereld zelf te vertellen heeft. Het is een taal die in het teken van de tijd staat; een taal met verschillende ‘dialecten’: van klassiek tot vedisch tot psychologie en geoastrologisch.
Tijdbeelden vertellen waar we in de grote cycli staan, nauwkeurige analyses van de Vedische astrologie vullen dat nader in, terwijl kennis van wereldse zaken als geld en goud weer perspectief geeft aan de actuele cycli waar we in zitten.
De klassieke astrologie helpt ons weer om de rol van de planeten te wegen. Er komt in de huidige tijd veel op ons af, ook letterlijk, als we kijken naar de vele nieuwe hemellichamen die de afgelopen decennia ontdekt zijn. De eerste daarvan hebben inmiddels de astrologische taal verrijkt en blijken zich ook in de wereld te manifesteren.
Dit congres staat in het teken van de huidige tijd, waarbij de astrologie ons kan helpen navigeren op het tij der veranderingen.