ASTROLOGENCONGRES.NL

Vrienden van het Landhuis
Welkom op de website van AstrologenCongres.nl.

Wij organiseren tweemaal per jaar een congres, een voorjaarscongres door Astrologia Omnis en een najaarscongres door de Vrienden van het Landhuis. Het doel van deze congressen is om het wederzijdse respect en een verdraagzame handelswijze tegenover elkaar te bevorderen. De congressen zijn een jaarlijks terugkerend gebeuren en biedt ruimte aan alle stromingen en opvattingen binnen de astrologie en is een podium om ons belangrijk astrologisch gedachtegoed uit te dragen.